گروه آموزشی : مکانیک

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : پول تنگری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : reza.poultangari@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ارتعاشات-دینامیک-مدلسازی ریاضی و عددی- تنش های حرارتی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : پدیده ضربه در موتورهای بنزینی علل بوجود آمدن و راههای جلوگیری از وقوع این پدیده
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : تحلیل ترموالاستیک کره FGM جدار ضخیم تحت بارگذاری حرارتی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : انتشار، انعکاس و انتقال امواج الاستودینامیک در پوسته های استوانه ای هادی امواج