مهندس علی ارشادی
گروه آموزشی : مکانیک

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : ارشادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : aliershadi110@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مدلسازي احتراق - مدلسازي آشفتگي انرژي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه سمنان سال اخذ مدرک : دانشجو
عنوان پایان نامه :