گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ابراهیم نام خانوادگی : نوحانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nohani_e@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي، مهندسي رودخانه، هيدروليک، رسوب، مدل هاي فيزيکي و آزمايشگاهي، مدل هاي عددي و شبيه سازي، مکانيک خاک و نفوذ و نشت، منابع آب و مديريت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-نقشه برداری
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور اهواز سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی آب
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : سازه های آبی و هیدرولیکی
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تأثیر تیغه های گرداب شکن بر دبی و ضریب دبی سرریز های نیلوفری
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سازه های آبی و هیدرولیکی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : کنترل آبشستگی پایه پل در فلوم180 درجه با روش های سنگچین و طوقه

موضوعات راهنمايي و مشاوره در زمينه هاي تخصصي ذيل:

مديريت رسوب و فرسايش رودخانه، روشهاي برآورد رسوب، فرسايش سواحل و بستر و روشهاي كنترل آن.

استفاده از نرم افزار هاي تخصصي جهت برآورد رسوبات در مخازن سدها و کانال ها. مقايسه موردي با مدل هاي فيزيکي آزمايشگاهي و زمينه هاي مشابه.

آبشستگي در اطراف سازه هاي هيدروليکي (پل، صفحات مستغرق، آبشکن و ....) و روشهاي كنترل آن.

 تأثير تغيير فرم رودخانه بر پايداري سازه‌هاي هيدروليكي

مديريت و مکان يابي معادن شن و ماسه توسط نرم افزارGIS

اولويت بندي محدوده هاي مجاز برداشت، ميزان برداشت، نقاط برداشت، ابعاد حفره هاي برداشت، و برنامه زماني برداشت توسط نرم افزارGIS

  مدلسازي در مهندسي رودخانه
      
كاربرد مدلهاي فيزيكي و رياضي
      
واسنجي و تائيد مدلهاي رياضي

       رسوبگذاري در اطراف سازه‌ها و روشهاي كنترل آن

مطالعات هيدروليكي سازه سد،  مطالعات مخزن سد، كنترل تراوش در بدنه و پي سد،  آب‌شويي مخازن سدها، فناوري هاي نوين در صنعت سد سازي

شکل گيري جريان در انواع سرريز ها و روش هاي بهينه سازي سازه در جهت افزايش راندمان و آبدهي. مقايسه موردي با نرم افزار هاي تخصصي نظير:Flow 3D- Ansys- Fluent and etc.

شبيه سازي الگوي رسوبگذاري در مخازن سدها با استفاده از مدل رياضي CCHE-2D

نحوه استخراج و چاپ مقالات علمي پژوهشي، ISI، ISC و کنفرانس هاي معتبر علمي

 

ابراهيم نوحاني

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول- گروه عمران سازه هاي هيدروليکي

 

Email 1: Nohani_e@yahoo.com

Email 2: nohani.e@gmail.com