اعظم فیروزکوهی
گروه آموزشی : ریاضی

بيوگرافي

نام : اعظم نام خانوادگی : فیروزکوهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدبهشتی-تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :