دکتر بهرام پورحسن
گروه آموزشی : شیمی

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : پورحسن
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :