گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی شیمی

بيوگرافي

نام : احسان نام خانوادگی : درونه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : darouneh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : صنایع غذایی - بیوتکنولوژی- میکروبیولوژی صنعتی- تصفیه پساپ-صنایع لیگنوسلولزی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تولید اسید سیتریک از باگاس نیشکر
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : ازدیاد برداشت میکروبی نفت در مخازن کربناته
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی شیمی طراحی فرایند
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : تولید لیستین از روغن گیاهی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره ساخت و راه اندازی پایلوت
ارائه دهنده : پژوهشکده مهندسی جهاد
محل دوره : تهران طول دوره : 2سال
عنوان دوره: دوره کشت قارچ و باکتری
ارائه دهنده : پژوهشکده مهندسی جهاد
محل دوره : تهران طول دوره : 2سال
عنوان دوره: دوره طراحی و ساخت بیوراکتور
ارائه دهنده : پژوهشکده مهندسی جهاد
محل دوره : تهران طول دوره : 2سال
عنوان دوره: دوره کاربا فرمانتورها
ارائه دهنده : پژوهشکده مهندسی جهاد
محل دوره : تهران طول دوره : 2سال
عنوان دوره: دوره ازدیاد برداشت نفت
ارائه دهنده : دانشگاه صنعتی شریف
محل دوره : تهران طول دوره : 3سال
عنوان دوره: دوره طراحی و ساخت هاضم باگاس نیشکر
ارائه دهنده : دانشگاه علوم و تحقیقات
محل دوره : تهران طول دوره : 2سال