مهندس فراز فروتن
گروه آموزشی : کامپیوتر

بيوگرافي

نام : فراز نام خانوادگی : فروتن
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :