گروه آموزشی : عمران

بيوگرافي

نام : ایمان نام خانوادگی : ورجاوند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : imanvarjavand@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سازه ، سازه هاي دريايي، طراحي اسكله ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسي عمران-سازه هاي دريايي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : بررسي اندركنش امواج و موج شكنهاي امواج تصادفي دريا و موج شكنهاي متخلخل بر مبناي داده هاي آزمايشگاهي
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسي عمران-سازه هاي دريايي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هرمزگان سال اخذ مدرک : 84
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسي عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 81
عنوان پایان نامه :