دکتر محسن ناجی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : ناجی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :