گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : فرجی پاک
تاریخ تولد :
محل تولد : همدان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : faragipak@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زبان تخصصی فلسفی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه اسلامی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه مشاء 1 و 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کلام اسلامی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اندیشه اسلامی 1 و 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مکابت فلسفی و آراء تربیتی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معرفت شناسی
محل دوره : تاریخ دوره :