گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : فرجی پاک
تاریخ تولد :
محل تولد : همدان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : faragipak@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فلسفه، مشاوره فلسفی، فلسفه برای کودکان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع) سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور اندیمشک سال اخذ مدرک : 1399
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره های مختلف آموزش فلسفه برای کودکان
ارائه دهنده :
محل دوره : تهران- پژوهشگاه علوم انسانی طول دوره :
عنوان دوره: دوره های آموزش CBT
ارائه دهنده :
محل دوره : اهواز طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زبان تخصصی فلسفی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه اسلامی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه مشاء 1 و 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : کلام اسلامی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اندیشه اسلامی 1 و 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مکابت فلسفی و آراء تربیتی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معرفت شناسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روانشناسی شخصیت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی مشاوره و راهنمایی
محل دوره : تاریخ دوره :