گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - روانشناسی

بيوگرافي

نام : همایون نام خانوادگی : هارون رشیدی
تاریخ تولد : 1358/03/10
محل تولد : فريدون شهر
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : haroon_rashidi2003@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی و مقایسه ویژگی های زیستی، شناختی، روانی-اجتماعی و زیست محیطی والدین دارای نوزادان کم وزن و نوزادان با وزن مطلوب در مناطق شهری و روستایی استان خوزستان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در مقیاس های هوشی وکسلر، ریاضیات ایران کی مت و ادراکی دیداری بندرگشتالت
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم انسانی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان امام_ خمینی شهر سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :