دکتر مهدی صادقی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : کارايي مصرف نور، فيزيولوژي عملکرد
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : گیلان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات زمان برداشت بر عملکرد دانه ارقام کلزا
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت