دکتر سعید طاهری قناد
گروه آموزشی : مهندسی آب

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : طاهری قناد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :