هدی قوامی نیا
گروه آموزشی : فیزیک

بيوگرافي

نام : هدی نام خانوادگی : قوامی نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : پراکندگي يون-اتم
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : رهیافت های سه و چهارذره ای برای ربایش تک تایی و دوتایی الکترون از اتمها توسط پروتونهای پرانرژی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی چگالی حالتها و ساختار نواری تیتانیوم دی بورید با استفاده از نظریه تابعی چگالی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان فرزانگان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :