گروه آموزشی : کامپیوتر

بيوگرافي

نام : هستی نام خانوادگی : بهاری پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Baharipour@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : IOT, Data mining
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :