گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : براتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : abarati[at]iaud.ac.ir ==== abarati80[at]yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :