گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : شهیدی کیا
تاریخ تولد :
محل تولد : دزفول
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a.shahidikia@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : نظریه حلقه ها، رمز و امنیت شبکه، توپولوژی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شاهد( تهران) سال اخذ مدرک : ۹۹
عنوان پایان نامه : حلقه های pi- بئر تعمیم یافته و حلقه های مرتبط با آن ها
دکترای تخصصی ریاضی گرایش جبر کامپیوتر از دانشگاه شاهد ( تهران ) متخصص رمز نگاری و امنیت شبکه های کامپیوتری شاگرد اول دوره دکتری