گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : ایمان نام خانوادگی : عطار زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : attarzadeh.iauctb@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مباحث پيشرفته در مهندسي نرم افزار، داده کاوي پيشرفته، محاسبات نرم، تشخيص الگو، مديريت پروژه هاي نرم افزاري، پردازش تصوير
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
  • Name                       DR. IMAN ATTARZADEH
  • Faculty                    Islamic Azad University Central Tehran Branch - FACULTY OF ENGINEERING
  • Department            DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING -  SOFTWARE ENGINEERING
  • Designation            ASSISTANT PROFFESSOR
  • Research Interest:  Data Mining, Big Data, Software Testing, Software Project Management, Image Processing, Machine Learning, Fuzzy Logic
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي