گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : توحیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahmoodtohidi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : تنش های محیطی ، بررسی فیزیولوژی گیاهان ، هورمونهای گیاهی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات خوزستان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : مطالعه تغييرات راندمان جذب نور و الگوي تجمع ماده خشك هيبريدهاي ذرت دانه اي در مقادير مختلف نيتروژن در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان