دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : احمدی نجف آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :