گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : مهران زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehranzadeh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : شبکه روي تراشه - سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماري سيستم هاي کامپيوتري
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقيقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بهبود كارآیي شبکه بر تراشه با استفاده از توابع انتخاب ورودي و خروجي در مسيریاب