مهندس مهناز بابائی مراد
گروه آموزشی : عمران

بيوگرافي

نام : مهناز نام خانوادگی : بابائی مراد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان پروین اعتصامی سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری وشهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تداومفضایی معبر در اینهمانی با آفرینش فضا (طراحی خانه فرهنگو هنر دزفول)