دکتر مسعود بیتانه
گروه آموزشی : حقوق

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : بیتانه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق عمومی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق- گرایش عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 89
عنوان پایان نامه : نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی در همگرایی ملی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق - عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 79
عنوان پایان نامه : آزادی عثقیده و بیان از دیدگاه قانون اساسی و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 75
عنوان پایان نامه :