مریم زبرجد
گروه آموزشی : فیزیک

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : زبرجد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :