دکتر علی افروس
گروه آموزشی : مهندسی آب

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : افروس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آلودگي آب - تصفيه فاضلاب- مباحث نوين در زهکشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی آب
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی آب -آبیاری و زهکشی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسی آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی دشت قزوین
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی آب -آبیاری و زهکشی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تصفیه پس آبهای صنعتی و کشاورزی با گیاهان آبزی بومی دزفول