گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کامپیوتر

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : مصلح
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Mohammad.Mosleh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : طراحي مدارات محاسباتي با تکنولوژي نانو- پنهان سازی اطلاعات پردازش سیگنال های گفتار و يادگيري ماشين
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : طراحی یک پردازشگر هم افزای تکاملی با استفاده از معماریهای دانه ریز به منظور بازشناسی گفتار
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : نگاشت خودکار الگوریتم های بازگشتی بر روی ساختارهای سیستولیک خطی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره تعلیم و تربیت 1
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد علوم و تحقیقات اهواز
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز طول دوره :
عنوان دوره: دوره تعلیم و تربیت 2
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد دزفول
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی دزفول طول دوره :
عنوان دوره: دوره تعلیم و تربیت 3
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد دزفول
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی دزفول طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با مشکلات روانشناختی دانشجویان
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد دزفول
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی دزفول طول دوره :
عنوان دوره: ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد دزفول
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی دزفول طول دوره :
عنوان دوره: آمادگی IELS شامل مهارت های نوشتن، خواندن، درک مفاهیم شنیداری و صحبت کردن
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد دزفول
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی دزفول طول دوره :
عنوان دوره: مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار اندنوت
ارائه دهنده : وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامی دزفول طول دوره :
عنوان دوره: مهارت های کسب و کار و کارآفرینی
ارائه دهنده : مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان
محل دوره : طول دوره :