مهدی قناد دزفولی
گروه آموزشی : فیزیک

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : قناد دزفولی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :