گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - زیست شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : فاطمه نام خانوادگی : بساق زاده
تاریخ تولد :
محل تولد : دزفول
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Bossagh_f_1359@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : زيست سلولي و ملكولي-ژنتيك انساني- ميكروبيولوژي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زيست سلولي و مولكولي
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقيقات تهران سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی اثر کاهش و افزایش بیان HOTAIR بر بیان برخی مارکرهای مسیر EMT در سرطان معده
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زيست سلولي و مولكولي
دانشگاه محل تحصیل : شيراز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی مولکولی جمعیت های مختلف ماهی قزل آلای رنگین کمان به روش RAPD – PCR
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زيست گياهي
دانشگاه محل تحصیل : علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: اصول PCR
ارائه دهنده :
محل دوره : استان گيلان طول دوره : سه روزه
عنوان دوره: استخراج DNA
ارائه دهنده :
محل دوره : استان گيلان طول دوره : سه روزه
عنوان دوره: استخراج RNA
ارائه دهنده :
محل دوره : استان گيلان طول دوره : سه روزه
عنوان دوره: استخراج پروتئين
ارائه دهنده :
محل دوره : كنگره بين المللي اصفهان طول دوره : يكروزه
عنوان دوره: کشت سلولی
ارائه دهنده :
محل دوره : كنگره بين المللي اصفهان طول دوره : يك روزه
عنوان دوره: Real-Time PCR
ارائه دهنده :
محل دوره : كنگره بين المللي اصفهان طول دوره : يك روزه
عنوان دوره: فلوسایتومتری
ارائه دهنده :
محل دوره : كنگره بين المللي اصفهان طول دوره : يك روزه
عنوان دوره: الایزا
ارائه دهنده :
محل دوره : كنگره بين المللي اصفهان طول دوره : يك روزه
عنوان دوره: Gen design for cloning
ارائه دهنده :
محل دوره : كنگره بين المللي اصفهان طول دوره : يك روزه
عنوان دوره: پرورش و تکثیر ماهی قزل الاي رنگين كمان
ارائه دهنده :
محل دوره : شيراز طول دوره : سه روزه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تهيه محيط كشت و كشت باكتري ها ورنگ آميزي باكتريها
محل دوره : دانشگاه ازاد اسلامي واحد دزفول تاریخ دوره : 1392/11/13