گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه

بيوگرافي

نام : لاله نام خانوادگی : هوشنگیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : l_hooshangian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : آناليز عددي. معادلات انتگرال ديفرانسيل و انتگرال. رياضيات فازي. معادلات ديفرانسيل. مشتق فازي...
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : مشتق مرتبه بالای فازی و کاربردها
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : الزهرا تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : اتوماتای فازی مشبکه مقداری
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : ----