گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی

  • دکتر مهدی قبیتی حسب، استادیار، گروه مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول، دزفول، ایران.
بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : قبیتی حسب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : ghobeiti@iaud.ac.ir
ایمیل : ghobeiti@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ارتباط خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و تکنولوژیکی با ریزساختار
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مواد - متالورژی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز (روزانه) سال اخذ مدرک : شهریور 82
عنوان پایان نامه : تولید پودر سرامیک ZrO2 تتراگونال در دمای اتاق
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مواد - شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران (روزانه) سال اخذ مدرک : خرداد 85
عنوان پایان نامه : تولید نانوپودر سرامیک مغناطیسی فریت استرانسیوم به روش سل ژل احتراقی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مواد و متالورژی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران (روزانه) سال اخذ مدرک : تیر 93
عنوان پایان نامه : استخراج هیدرومتالورژیکی طلا از سنگ معدن سولفیدی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره MBA (مدیریت کسب و کار)
ارائه دهنده : دانشگاه تهران
محل دوره : دانشگاه تهران طول دوره : یک سال