گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : بهنام نام خانوادگی : حبیبی خانیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :