گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : زهره نام خانوادگی : ولی زاده
تاریخ تولد : 1357/05/12
محل تولد : اهواز
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : valizadeh_z@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : نوروفيزيولوژي- حافظه- يادگيري- درد- اضطراب
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زیست شناسی-علوم جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی اثر تزریق داخل هیپوکامپی آگونیست و آنتاگونیست گیرندهNMDA درحضور و عدم حضور کلراید روی بریادگیری و حافظه احترازی غیر فعال درموشهای صحرایی نر بالغ
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : ررسی اثر اسید گالیک بر تغییرات حافظه فضایی، الکتروفیزیولوژی و هیستولوژی ناحیه هیپوکامپ مغز متعاقب القائ بیماری آلزایمر با بتا-آمیلوئید در موش صحرایی نر