گروه آموزشی : سنجش از دور
دانشکده : علوم پایه

بيوگرافي

نام : نرگس نام خانوادگی : منجزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nmonjezi67@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :