مهندس مسعود پدرام
گروه آموزشی : عمران

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : پدرام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :