گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق

بيوگرافي

نام : وحید نام خانوادگی : خرمشاهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : 3372
زمینه تحقیقاتی : نانو الکترونيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده AM با برد یک کیلومتر
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شاهد-تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : استخراج پارامترهای ترافیکی با استفاده از پردازش تصاویر ویدئویی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنایی با رفتارشناسی و مسایل روانشناسی دانشجویان
ارائه دهنده : دکتر سراج خرمی
محل دوره : واحد دزفول طول دوره : 1390
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه آموزش متلب
محل دوره : واحد دزفول تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : دوره ضمن خدمت آشنایی با بخشنامه ها و آیین نامه های پژوهشی
محل دوره : واحد دزفول تاریخ دوره : 1392