گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

کتاب ها

:: قابلیت اطمینان سیستم های توزیع قدرت: روش های عملی و کاربردها (جلد دوم)

زبان اصلی : ?????
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تعداد صفحات : 401
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-4430-7
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد نصیر -
:: قابلیت اطمینان سیستم های توزیع قدرت: روش های عملی و کاربردها (جلد اول)

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تعداد صفحات : 411
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-4429-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد نصیر -
:: بررسی پخش بار در سیستم های قدرت

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تعداد صفحات : 274
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-4408-6
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : وحید خرمشاهی - محمد نصیر -
:: بهره برداری عملی سیستم های قدرت

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نیاز دانش
تعداد صفحات : 280
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-8906-03-2
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد نصیر -

1