دکتر طاهره پیرهوشیاران
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی

ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد

آدرس : t.pirhoushyaran@iaud.ac.ir
ایمیل :
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد