گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/07/08
8-10 10-12 13-15 15-17 17-19
شنبه سیگنالها و سیستم ها میکروپروسسور (1) آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 مدارهای الکتریکی1 آزمایشگاه میکرو پروسسور
یک شنبه میکروپروسسور (1) مدارهای الکتریکی1 مدارهای الکتریکی1 مدارهای الکتریکی1
دو شنبه سیگنالها و سیستم ها
سه شنبه مدارهاي پالس و ديجيتال
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه