گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/11/19
7:30-9:30 9:30-11:30 11:30-13:30 14-16
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه مدارهای الکتریکی(1) 627 سيگنال ها و سيستم ها 627 مدارهاي پالس و ديجيتال 627
چهار شنبه ريزپردازنده(1) 627 مدارهای الکتریکی(1) 627 سيگنال ها و سيستم ها 627 مدارهاي پالس و ديجيتال 627
پنج شنبه ريزپردازنده(1) 627 آز مدارهاي پالس وديجيتال 636 آز سيستم هاي ديجيتال (2) سوله (7)
جمعه