گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/08/17
8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه آز مدارهاي پالس وديجيتال 636 سيگنال ها و سيستم ها 627 مدارهای الکتریکی(1) 627 مدارهاي پالس و ديجيتال 627
چهار شنبه ريزپردازنده(1) 627 سيگنال ها و سيستم ها 627 مدارهای الکتریکی(1) 627 مدارهاي پالس و ديجيتال 627
پنج شنبه ريزپردازنده(1) 627 آزمايشگاه ريزپردازنده سوله (7) آزمايشگاه ريزپردازنده سوله (7)
جمعه