گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی

سوابق تدریس در دانشگاه ها


تاریخ : 1396/04/26
بازدید : 338

سوابق آموزشي در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی:


- کارشناسی ارشد:

 سمينار و روش تحقیق، هیدرولیک محاسباتی، ریاضیات عالی مهندسی، مهندسی رودخانه، مدل های فيزيكي و هیدرولیکی سازه های دریایی، ژئوتکنیک، هیدرولیک پیشرفته، طراحی هیدرولیکی سازه ها، سدهای خاکی و وزنی، هیدرولیک محاسباتی، دینامیک سیالات، آبهای زیرزمینی، مهندسی پل، مهندسی سواحل، طراحی پل.- کارشناسی:
بناهای آبی، سدهای بتنی، اصول مهندسی سد، مصالح ساختمانی، مکانیک خاک، مکانیک سیالات و هیدرولیک، استاتیک، ایستایی، ریاضیات و دیفرانسیل، مقاومت مصالح، محاسبات عددی ، هیدرولوژی مهندسی، ماشین های آبی، روش های عددی کلاسیک، هیدرولیک محاسباتی، دینامیک، آبهای زیرزمینی، پمپ وایستگاه های پمپاژ، زبان تخصصی.