گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه

  • پاسخنامه امتحانات پایان ترم 1 -1400 -1399 دزفول به زودی بارگذاری می شود .
  • أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، « آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها آرامش مى‌یابد »
  • . 0 * با خدا باش پادشاهی کن * 0 .
  • کتاب دنیا را به زبان ریاضی نوشته اند "گالیله"
تثلیث زاویه


تاریخ : 1395/02/21
بازدید : 153

تثلیث زاویه (Three Part Angle)

در متون قدیم ریاضی و هندسه از ابزارهای ستاره و پرگار نام برده شده است که پرگار همان وسیله ای است که امروزه هم به همان نام وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد . و ستاره به خط کش راستی می گویند که فاقد در جه بندی باشد . لذا هر نقطه در صفحه توسط محل برخورد دو خط که با ستاره رسم می شود یا یا دو کمان که با پرگار رسم میشوند و یا یک کمان که با پرگار رسم می شود و یک خط که با ستاره رسم می شود مشخص می شد . و یک زاویه از برخورد دو خط به وجود می آید .

برای تقسیم زاویه به دو قسمت مساوی از راس زاویه کمانی رسم می شود و از محل برخوردهای کمان و زاویه دو کمان دیگر رسم می شود تا یکدیگر را قطع کنند و از محل برخورد آنها به راس زاویه وصل می کنیم به این خط نیمساز زاویه می گوییم .

با تکرار این کار روی هر کدام از دو زاویه مساوی میتوان چهار زاویه مساوی به دست آورد. ادامه این روند 8و16و32و... زاویه مساوی هم به دست می دهد .

حال سئوال این است که؛ آیا می توان به وسیله " ستاره " و " پرگار" یک زاویه را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد؟"

به این کار تثلیث زاویه می گویند. این سئوال به همراه دو سئوال دیگر تربیع دایره ( یعنی رسم مربعی با مساحت دایره دلخواه داده شده ) و تضعیف مکعب ( یعنی تعیین مکعبی با حجمی دو برابر حجم مکعب داده شده دلخواه) مسائل لاینحل ریاضیات و هندسه ازیونانیان قدیم تا کنون می باشند . ریاضی دانان متاخر با توجه به غیر قابل حل بودن این مسائل از جهت طعنه واستهزاء کسانی را که روی حل آنها وقت زیادی می گذارند را نوابیق(نوابیغ) می گویند .