گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه

  • امتحان ریاضی(2) ترم تابستان 1396 دزفول همراه با کلید آن بارگذاری شد .
  • . 0 * با خدا باش پادشاهی کن * 0 .
  • کتاب دنیا را به زبان ریاضی نوشته اند "گالیله"
صفحه اصلي