گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

  • دانشجویان محترمی که با اینجانب امتحان داشته و نسبت به نمره خود اعتراض دارند می توانند روزهای دوشنبه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 به اتاق 205 ساختمان اداری مراجعه فرمایند و برگه امتحانی خود را مشاهده نمایند.
صفحه اصلي