اطلاعيه ها و اعلانات ارائه خدمات آزمایشگاهی-کارگاهی به دانشجویات تحصیلات تکمیلی توسط واحد دزفول از طریق سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد (ساها) با ورود به وب سایت : saha.iau.ir [1395/05/26]

راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک و اطلاع جهت راه اندازی سامانه اساتید، از اعضای محترم هیئت علمی تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام فرمایند.

[1394/09/10]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا