گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی-کارگاهی به دانشجویات تحصیلات تکمیلی توسط واحد دزفول از طریق سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد (ساها) با ورود به وب سایت : saha.iau.ir
صفحه اصلي