اطلاعيه ها و اعلانات Dictionary of Islamic Terms [1395/09/13] چک لیست کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی [1395/09/03] چک لیست کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی [1395/09/03] A Dictionary of Linguistics & Phonetics [1395/09/01] Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics [1395/09/01] چک لیست کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی [1395/09/01] Transitions [1395/09/01] Holy Quran Translated by Arberry [1395/09/01] فهرست نشریات معتبر مورد تایید وزارت علوم [1395/09/01] منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی [1395/09/01] منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی [1395/09/01] سرفصل رشته آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد) [1395/09/01] سرفصل رشته آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ناپیوسته) [1395/09/01] سرفصل رشته مترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی پیوسته) [1395/09/01] دوره های تخصصی زبان انگلیسی در کانون زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحددزفول [1395/08/03] اعلام منابع دروس نیمسال اول تحصیلی 96-95 [1395/07/28]

راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک و اطلاع جهت راه اندازی سامانه اساتید، از اعضای محترم هیئت علمی تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام فرمایند.

[1394/09/10]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول می باشد
پیشگامان داده پرداز شایا