گروه آموزشی : مهندسی برق

  • دانشجویان محترم جهت مشاهده برگ امتحان پایان ترم روز چهارشنبه 96/12/02 ساعت 14:00 تشریف بیاورید
  • دانشجویان درس مدارهای مخابراتی پروژه ADS را تا روز یکشنبه 96/11/08 ایمیل نمایند.
  • لطفاً جهت راهنمایی پایان نامه و سمینار، روزسه‎شنبه ساعت 15:30 الی 17:15 مراجعه نمایید.
صفحه اصلي