گروه آموزشی : مهندسی برق

  • دانشجویان محترم، جهت مشاهده برگه امتحان پایان ترم روز چهارشنبه 97/12/01ساعت 11:00 تشریف بیاورند.
  • لطفاً جهت راهنمایی پایان نامه و سمینار، با هماهنگی قبلی، روزهای دوشنبه ساعت 8:00 الی 11:00 و 14:00الی 16:00، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 09:00 الی 10:00 مراجعه نمایید.
صفحه اصلي