گروه آموزشی : مهندسی برق

  • دانشجویان محترمی که تمایل به مشاهده برگه امتحان پایان ترم خود دارند، روز شنبه 98/11/19 ساعت 14:45به اتاق اساتید گروه برق(637) مراجعه نمایند.
  • لطفاً جهت راهنمایی پایان نامه و سمینار، با هماهنگی قبلی، روزهای دوشنبه ساعت 10:00 الی 13:00 و چهارشنبه ساعت 10:00 الی 16:00 مراجعه نمایید.
صفحه اصلي