• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 25787
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 19005
آخرين بروز رساني : 1397/11/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
مهندس امین مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16750
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16476
آخرين بروز رساني : 1397/09/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
مرتضی پل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 14767
آخرين بروز رساني : 1397/06/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14653
آخرين بروز رساني : 1397/04/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13237
آخرين بروز رساني : 1397/10/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12511
آخرين بروز رساني : 1397/09/01
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11806
آخرين بروز رساني : 1397/05/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
مهندس وحید خرمشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10842
آخرين بروز رساني : 1397/07/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10337
آخرين بروز رساني : 1396/12/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
مهندس مولود برملا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9578
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9526
آخرين بروز رساني : 1397/07/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9450
آخرين بروز رساني : 1397/09/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر علی براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9200
آخرين بروز رساني : 1396/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
ابوطالب باقری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8828
آخرين بروز رساني : 1396/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8698
آخرين بروز رساني : 1397/09/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7736
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
دکتر ایمان عطار زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6604
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/i.attarzadeh
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6307
آخرين بروز رساني : 1396/12/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5782
آخرين بروز رساني : 1395/07/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5124
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5122
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5064
آخرين بروز رساني : 1397/09/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4495
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4308
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
دکتر مریم رادمهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 4198
آخرين بروز رساني : 1397/05/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.radmehr
مهندس فاطمه صفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4156
آخرين بروز رساني : 1397/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
مهندس رضا فرشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4008
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.farshidi
منوچهر شهامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3999
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3865
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3851
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر نجف هدایت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3817
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hedayat
دکتر علی افروس
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3731
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
مهندس محسن چکین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3649
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3396
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3378
آخرين بروز رساني : 1397/02/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
محمد سعیدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3316
آخرين بروز رساني : 1397/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3264
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3231
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3084
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3011
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2941
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2899
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2811
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2792
آخرين بروز رساني : 1396/09/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
عباس تقی پور
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2773
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر محمد قلمباز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2674
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghalambaz
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2673
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
زهرا میراشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2666
آخرين بروز رساني : 1396/08/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2632
آخرين بروز رساني : 1395/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2587
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2545
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2474
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2462
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
دکتر مسعود برومند نسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2428
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.boromandnasab
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2422
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2410
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
مهندس رضا پول تنگری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2354
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2334
آخرين بروز رساني : 1395/05/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2332
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2327
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
دکتر سید علی اشرفی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2309
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2271
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2244
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2186
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2185
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2172
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2120
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2114
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
مهندس احسان اله عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2084
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
مهندس سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2074
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2046
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1962
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
دکتر محمدرضا عصاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1949
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.asari
مریم امیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1934
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1921
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
مهندس سعید فرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1885
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1834
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
دکتر جواد مرزبان راد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1812
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/j.marzbanrad
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1805
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
دکتر مرتضی بدخشان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1792
آخرين بروز رساني : 1396/11/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badakhshan
مهندس فریبا جعفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1774
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1771
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1769
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1760
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1750
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1734
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
محمد بادروج
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1731
آخرين بروز رساني : 1396/06/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
نادر رستمی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1730
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1722
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1721
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
لیلا نیسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1712
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
دکتر حسن کیامنش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1709
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.kiamanesh
مژگان منتظریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1701
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1696
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1672
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1668
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1598
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
سید محمود امامیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1588
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.emamian
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1581
آخرين بروز رساني : 1395/03/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1581
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
مهندس ناصر صفدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1564
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.safdarian
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1537
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1534
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
مهندس طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1520
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1519
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
معصومه بابادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1515
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1513
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
غلامرضا پیراسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1508
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.piraste
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1502
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1498
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
فریا فتحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1494
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1475
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
دکتر عبدالرحمن برزگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1463
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barzgar
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1443
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
علی شهیدی کیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1438
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1411
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1404
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1385
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
سعید تنورساز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1372
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1372
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1369
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1366
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1364
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1355
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
سید احسان ناصری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1349
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1348
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1336
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1320
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
سهراب طاوسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1318
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1317
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1317
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1315
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1311
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1301
آخرين بروز رساني : 1397/09/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
مهندس محسن ناجی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1296
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.naji
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1295
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
حبیب اله سعد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1291
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1279
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1273
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1260
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1258
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
علی جوهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1254
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
دکتر محمود جورابیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1251
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.jorabian
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1244
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
رهبر روغنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1234
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
دکتر مجتبی لبیب زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1222
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.labeybzade
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1219
آخرين بروز رساني : 1396/07/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
دکتر عبدالرضا رحیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1208
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahimi
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1193
آخرين بروز رساني : 1395/04/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1180
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1174
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1167
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1166
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
مسعود میر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1160
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
فرزانه آباد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1154
آخرين بروز رساني : 1397/02/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1147
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
مریم حقیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1146
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1139
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1137
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
مهندس صفورا عیسی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1134
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.eesazade
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1132
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
غلامرضا سالوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1114
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1112
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1111
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
سمانه حیدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1095
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1093
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1087
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
لادن خدری غریب وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : سنجش از دور
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1082
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.khedri gharibvand
داریوش سالمی گماری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1082
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/d.salemigomari
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1062
آخرين بروز رساني : 1395/05/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1036
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
فروغ تصدیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1029
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
مهندس مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1028
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
اکرم کرامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1022
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
علی آذرنوش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1019
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
مهندس مریم حسین قدیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1013
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hoseynghadiri
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1006
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 985
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 983
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 976
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
مهندس عبدالرحیم ظاهر طحان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 963
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahertahan
معصومه مهرابی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 948
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehrabi
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 944
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
لورا چپری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 939
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 927
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 925
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
دکتر علی حسین نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 925
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 913
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
لاله موسوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 902
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
مهندس احمد شریفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 900
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.sharifi
سلیمان کوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 890
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 881
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 871
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 866
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
دکتر نصراله امامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 854
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.emami
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 849
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
مهندس احمد رضا کلانتری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 847
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.kalantari
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 836
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
علی راءفت پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 829
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 822
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 811
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 782
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 781
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
دکتر علی اکبر نظری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 757
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazari
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 738
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
لیلا مؤمنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 738
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
دکتر محمدعلی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : متالورژی صنعتی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 723
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/sadeghi
نرگس منجزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 689
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi