دانشکده : گروه آموزشی : مرتب سازی :
نام خانوادگی :
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
گروه آموزشی : زبان انگليسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3581
آخرین بروز رسانی : 1395/12/08
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
گروه آموزشی : مهندسي متالورژي
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10293
آخرین بروز رسانی : 1396/06/29
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/barati
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11450
آخرین بروز رسانی : 1396/06/22
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8229
آخرین بروز رسانی : 1396/03/16
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6703
آخرین بروز رسانی : 1396/06/28
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12170
آخرین بروز رسانی : 1396/06/20
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 23083
آخرین بروز رسانی : 1396/06/28
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7033
آخرین بروز رسانی : 1396/04/17
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10782
آخرین بروز رسانی : 1396/02/27
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
گروه آموزشی : شيمي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5333
آخرین بروز رسانی : 1395/05/20
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
گروه آموزشی : علوم تجربي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8499
آخرین بروز رسانی : 1396/06/25
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3038
آخرین بروز رسانی : 1396/03/05
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2939
آخرین بروز رسانی : 1396/04/08
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
گروه آموزشی : مهندسي برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3351
آخرین بروز رسانی : 1395/07/16
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3356
آخرین بروز رسانی : 1396/03/29
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
گروه آموزشی : مهندسي برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6150
آخرین بروز رسانی : 1396/01/29
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
گروه آموزشی : مهندسي برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4975
آخرین بروز رسانی : 1396/01/26
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2308
آخرین بروز رسانی : 1396/06/02
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2108
آخرین بروز رسانی : 1396/04/26
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1391
آخرین بروز رسانی : 1396/03/28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

لا حول ولا قوة الا بالله
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک و اطلاع جهت راه اندازی سامانه اساتید، از اعضای محترم هیئت علمی تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام فرمایند.

[1394/09/10]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول می باشد