• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 24444
آخرين بروز رساني : 1397/01/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
مهندس امین مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16068
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 15878
آخرين بروز رساني : 1397/03/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13999
آخرين بروز رساني : 1395/12/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 13675
آخرين بروز رساني : 1396/11/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
مرتضی پل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 13520
آخرين بروز رساني : 1396/06/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12135
آخرين بروز رساني : 1397/02/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9754
آخرين بروز رساني : 1396/12/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9326
آخرين بروز رساني : 1397/03/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
مهندس وحید خرمشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9255
آخرين بروز رساني : 1397/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8958
آخرين بروز رساني : 1396/12/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8535
آخرين بروز رساني : 1396/10/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
مهندس مولود برملا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 8183
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
دکتر علی براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 8130
آخرين بروز رساني : 1396/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8018
آخرين بروز رساني : 1396/10/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
ابوطالب باقری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7976
آخرين بروز رساني : 1396/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6900
آخرين بروز رساني : 1397/03/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
دکتر ایمان عطار زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5282
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/i.attarzadeh
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5088
آخرين بروز رساني : 1396/12/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4651
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4641
آخرين بروز رساني : 1395/07/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4347
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4047
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3786
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
منوچهر شهامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3639
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3464
آخرين بروز رساني : 1396/12/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
مهندس رضا فرشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3288
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.farshidi
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3284
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر نجف هدایت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3223
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hedayat
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3185
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
مهندس فاطمه صفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3069
آخرين بروز رساني : 1397/01/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2992
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2986
آخرين بروز رساني : 1397/02/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
دکتر علی افروس
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2936
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
محمد سعیدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2912
آخرين بروز رساني : 1396/11/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
مهندس محسن چکین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2856
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2737
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2587
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2515
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2323
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2303
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2202
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2198
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2196
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
زهرا میراشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2174
آخرين بروز رساني : 1396/08/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2144
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2095
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
دکتر مریم رادمهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 2086
آخرين بروز رساني : 1397/02/31
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.radmehr
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2057
آخرين بروز رساني : 1395/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
عباس تقی پور
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2056
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2053
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2020
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1961
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
دکتر مسعود برومند نسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1887
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.boromandnasab
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1869
آخرين بروز رساني : 1396/09/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
دکتر سید علی اشرفی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1834
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1820
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
دکتر محمد قلمباز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1812
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghalambaz
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1773
آخرين بروز رساني : 1395/05/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1762
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1731
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1724
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1712
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1692
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
مهندس رضا پول تنگری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1685
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1668
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1647
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
مهندس سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1614
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1584
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1583
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
مهندس احسان اله عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1577
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1564
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1559
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1544
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1523
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1490
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
مریم امیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1447
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
دکتر محمدرضا عصاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1438
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.asari
دکتر جواد مرزبان راد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1432
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/j.marzbanrad
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1403
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1399
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
مهندس سعید فرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1397
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
نادر رستمی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1391
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
محمد بادروج
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1379
آخرين بروز رساني : 1396/06/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1378
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1365
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1365
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
مهندس فریبا جعفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1362
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
دکتر حسن کیامنش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1348
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.kiamanesh
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1338
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1338
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
مژگان منتظریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1314
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1298
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
سید محمود امامیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1279
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.emamian
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1273
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
دکتر مرتضی بدخشان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1270
آخرين بروز رساني : 1396/11/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badakhshan
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1257
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1250
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1239
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1236
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1233
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
مهندس ناصر صفدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1232
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.safdarian
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1228
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
معصومه بابادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1227
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1210
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1191
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
فریا فتحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1182
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1182
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
لیلا نیسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1177
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
دکتر عبدالرحمن برزگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1167
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barzgar
غلامرضا پیراسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1162
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.piraste
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1125
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1120
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1113
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1105
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
سیما هاشمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1105
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemi
علی شهیدی کیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1099
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1074
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
سعید تنورساز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1064
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1056
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1042
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1034
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1033
آخرين بروز رساني : 1395/03/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1023
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
مهندس طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1020
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
مهندس محسن ناجی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1016
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.naji
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1014
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1011
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 993
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
سید احسان ناصری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 991
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 987
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 983
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 980
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 974
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 973
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 967
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 964
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 961
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 961
آخرين بروز رساني : 1396/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 952
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
رهبر روغنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 950
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
دکتر عبدالرضا رحیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 933
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahimi
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 922
آخرين بروز رساني : 1395/04/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
سهراب طاوسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 918
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
مهندس صفورا عیسی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 915
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.eesazade
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 912
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 900
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 899
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
علی جوهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 894
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 892
آخرين بروز رساني : 1396/07/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 884
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 884
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
دکتر محمود جورابیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 882
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.jorabian
فرزانه آباد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 877
آخرين بروز رساني : 1397/02/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
مسعود میر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 876
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
غلامرضا سالوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 873
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
دکتر مجتبی لبیب زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 872
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.labeybzade
حبیب اله سعد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 871
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 858
آخرين بروز رساني : 1397/01/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 852
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 846
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 845
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
سمانه حیدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 844
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 844
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 843
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 842
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 838
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
مریم حقیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 829
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
داریوش سالمی گماری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 827
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/d.salemigomari
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 812
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 792
آخرين بروز رساني : 1395/05/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 786
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 775
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
مهندس مریم حسین قدیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 762
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hoseynghadiri
مهندس مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 749
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 739
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
علی آذرنوش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 731
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
لادن خدری غریب وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : سنجش از دور
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 730
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.khedri gharibvand
فروغ تصدیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 725
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 721
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 721
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس عبدالرحیم ظاهر طحان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 717
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahertahan
معصومه مهرابی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 709
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehrabi
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 709
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 706
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 675
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 674
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
لاله موسوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 673
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 663
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
دکتر علی حسین نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 662
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 657
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
لورا چپری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 655
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر نصراله امامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 654
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.emami
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 651
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
مهندس احمد شریفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 649
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.sharifi
سلیمان کوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 639
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
اکرم کرامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 624
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 623
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
علی راءفت پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 622
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 615
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 579
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 575
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
مهندس احمد رضا کلانتری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 572
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.kalantari
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 570
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 565
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 556
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
لیلا مؤمنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 528
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 515
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
دکتر محمدعلی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : متالورژی صنعتی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 500
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/sadeghi
دکتر علی اکبر نظری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 472
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazari
نرگس منجزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 426
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi