• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 25927
آخرين بروز رساني : 1397/10/23
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 19726
آخرين بروز رساني : 1397/12/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16862
آخرين بروز رساني : 1397/11/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
مهندس امین مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16828
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
مرتضی پل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 14844
آخرين بروز رساني : 1397/06/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14728
آخرين بروز رساني : 1397/04/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13344
آخرين بروز رساني : 1397/11/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13123
آخرين بروز رساني : 1397/11/30
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12237
آخرين بروز رساني : 1397/11/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
مهندس وحید خرمشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10892
آخرين بروز رساني : 1397/07/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
مهندس مولود برملا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10720
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10409
آخرين بروز رساني : 1397/11/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9618
آخرين بروز رساني : 1397/11/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9569
آخرين بروز رساني : 1397/07/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر علی براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9332
آخرين بروز رساني : 1396/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
ابوطالب باقری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8861
آخرين بروز رساني : 1396/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8771
آخرين بروز رساني : 1397/11/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7822
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7510
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
دکتر ایمان عطار زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6790
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/i.attarzadeh
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6460
آخرين بروز رساني : 1397/11/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5938
آخرين بروز رساني : 1395/07/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5268
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
دکتر مریم رادمهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 5238
آخرين بروز رساني : 1397/05/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.radmehr
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5163
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5110
آخرين بروز رساني : 1397/09/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4639
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4351
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
مهندس فاطمه صفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4282
آخرين بروز رساني : 1397/11/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
مهندس رضا فرشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4069
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.farshidi
منوچهر شهامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4031
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3920
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3915
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
دکتر نجف هدایت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3890
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hedayat
دکتر علی افروس
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3796
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
مهندس محسن چکین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3741
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3434
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3429
آخرين بروز رساني : 1397/02/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
محمد سعیدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3379
آخرين بروز رساني : 1397/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3367
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3333
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3199
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3087
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3044
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2963
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2854
آخرين بروز رساني : 1396/09/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2852
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
عباس تقی پور
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2828
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر محمد قلمباز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2737
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghalambaz
زهرا میراشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2716
آخرين بروز رساني : 1396/08/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2707
آخرين بروز رساني : 1395/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2700
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2651
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
دکتر ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2575
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2535
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2504
آخرين بروز رساني : 1397/11/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر مسعود برومند نسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2484
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.boromandnasab
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2472
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2453
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2399
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2397
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2394
آخرين بروز رساني : 1395/05/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
مهندس رضا پول تنگری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2392
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
دکتر سید علی اشرفی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2345
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2321
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2305
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2237
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2230
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2194
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2161
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2152
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
مهندس احسان اله عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2151
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
مهندس سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2131
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2079
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر محمدرضا عصاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1992
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.asari
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1988
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
مریم امیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1970
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1945
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
مهندس سعید فرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1928
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1864
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1841
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
دکتر جواد مرزبان راد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1829
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/j.marzbanrad
دکتر نادر رستمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1816
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1813
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
دکتر مرتضی بدخشان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1811
آخرين بروز رساني : 1396/11/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badakhshan
مهندس فریبا جعفری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1802
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1799
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1796
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1790
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1789
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
محمد بادروج
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1765
آخرين بروز رساني : 1396/06/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1760
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1751
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
لیلا نیسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1746
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
دکتر حسن کیامنش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1740
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.kiamanesh
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1727
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1723
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
مژگان منتظریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1720
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1707
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1638
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1612
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1608
آخرين بروز رساني : 1395/03/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
سید محمود امامیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1606
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.emamian
مهندس ناصر صفدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1604
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.safdarian
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1598
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
مهندس طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1568
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1545
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1540
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
غلامرضا پیراسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1540
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.piraste
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1535
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
معصومه بابادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1530
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1520
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
فریا فتحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1513
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1509
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
دکتر عبدالرحمن برزگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1489
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barzgar
علی شهیدی کیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1460
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1454
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1448
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1436
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1429
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1426
آخرين بروز رساني : 1397/11/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
سعید تنورساز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1415
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1408
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1399
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
حبیب اله سعد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1394
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1386
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
سید احسان ناصری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1385
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1385
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1372
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1368
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1356
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1354
آخرين بروز رساني : 1397/09/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1347
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1345
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1344
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
سهراب طاوسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1343
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1335
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
مهندس محسن ناجی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1326
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.naji
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1321
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1311
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
علی جوهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1304
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1301
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1301
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
رهبر روغنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1298
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1291
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1276
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
دکتر محمود جورابیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1274
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.jorabian
دکتر مجتبی لبیب زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1251
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.labeybzade
دکتر عبدالرضا رحیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1245
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahimi
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1235
آخرين بروز رساني : 1396/07/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1213
آخرين بروز رساني : 1395/04/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1209
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1205
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1199
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1190
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1182
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
مسعود میر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1181
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
فرزانه آباد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1174
آخرين بروز رساني : 1397/02/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
مریم حقیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1171
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1165
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1161
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
مهندس صفورا عیسی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1152
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.eesazade
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1151
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
غلامرضا سالوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1136
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
سمانه حیدریان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1136
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1125
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1119
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
داریوش سالمی گماری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1112
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/d.salemigomari
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1112
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1112
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
لادن خدری غریب وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : سنجش از دور
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1111
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.khedri gharibvand
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1072
آخرين بروز رساني : 1395/05/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
اکرم کرامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1068
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
مهندس مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1048
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1047
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
فروغ تصدیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1041
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1036
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
مهندس مریم حسین قدیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1031
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hoseynghadiri
علی آذرنوش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1026
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1015
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
مهندس عبدالرحیم ظاهر طحان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1004
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahertahan
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1003
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 992
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
معصومه مهرابی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 983
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehrabi
لورا چپری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 971
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 959
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 946
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 942
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
لاله موسوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 932
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
دکتر علی حسین نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 932
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 924
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
مهندس احمد شریفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 916
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.sharifi
سلیمان کوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 914
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
مهندس احمد رضا کلانتری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 902
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.kalantari
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 898
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 897
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 879
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
دکتر نصراله امامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 869
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.emami
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 863
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 846
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
علی راءفت پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 842
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 836
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 821
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 803
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 795
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
دکتر علی اکبر نظری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 773
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazari
لیلا مؤمنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 753
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 750
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
دکتر محمدعلی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : متالورژی صنعتی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 745
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/sadeghi
نرگس منجزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 703
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi