• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 29840
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
دکتر امین مهران زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 28101
آخرين بروز رساني : 1400/04/29
Ph.D. & Software Developer
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 26382
آخرين بروز رساني : 1400/07/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 25849
آخرين بروز رساني : 1400/07/12
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 23557
آخرين بروز رساني : 1399/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
دکتر مولود برملا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 21885
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
دکتر وحید خرمشاهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 20739
آخرين بروز رساني : 1399/03/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
مرتضی پل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 19034
آخرين بروز رساني : 1400/06/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 18309
آخرين بروز رساني : 1400/02/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 18048
آخرين بروز رساني : 1400/05/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
دکتر ابوطالب باقری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 17927
آخرين بروز رساني : 1400/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 17357
آخرين بروز رساني : 1399/10/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16104
آخرين بروز رساني : 1400/04/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 13733
آخرين بروز رساني : 1398/11/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر علی براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12794
آخرين بروز رساني : 1400/04/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12530
آخرين بروز رساني : 1399/11/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12325
آخرين بروز رساني : 1400/07/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11526
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11491
آخرين بروز رساني : 1400/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10712
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10709
آخرين بروز رساني : 1398/08/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10621
آخرين بروز رساني : 1400/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10590
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
دکتر فاطمه صفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10211
آخرين بروز رساني : 1400/07/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9088
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8945
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
دکتر محمد سعیدپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8576
آخرين بروز رساني : 1398/08/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7431
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7169
آخرين بروز رساني : 1397/09/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 7147
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
حبیب اله سعد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7061
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
دکتر عباس تقی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6930
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6799
آخرين بروز رساني : 1399/01/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
دکتر عاطفه فهیم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6687
آخرين بروز رساني : 1400/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6628
آخرين بروز رساني : 1398/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
دکتر علی افروس
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6477
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6425
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6380
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
منوچهر شهامت
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6357
آخرين بروز رساني : 1400/07/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6343
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6301
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
دکتر محسن چکین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6298
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
خداوند نام و خداوند جای/خداوند روزی ده رهنمای
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6153
آخرين بروز رساني : 1398/03/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6118
آخرين بروز رساني : 1398/07/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5936
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5825
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5611
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5506
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
زهرا میراشه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5469
آخرين بروز رساني : 1399/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5374
آخرين بروز رساني : 1400/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5342
آخرين بروز رساني : 1399/11/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5266
آخرين بروز رساني : 1398/03/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5145
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5137
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5068
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
دکتر رضا پول تنگری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4946
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4861
آخرين بروز رساني : 1400/06/31
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4799
آخرين بروز رساني : 1398/03/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4721
آخرين بروز رساني : 1400/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4679
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4634
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
دکتر طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4586
آخرين بروز رساني : 1400/04/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
دکتر ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4488
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
دکتر احسان اله عصاره
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4485
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
استادیار
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
دکتر لیلا نیسی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 4439
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4425
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
مریم امیری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 4394
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4336
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4333
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4327
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر علی شهیدی کیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4292
آخرين بروز رساني : 1400/05/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4213
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4169
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4091
آخرين بروز رساني : 1400/04/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4078
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
سهراب طاوسی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4065
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4029
آخرين بروز رساني : 1400/04/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3955
آخرين بروز رساني : 1400/02/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3922
آخرين بروز رساني : 1400/07/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
دکتر سعید فرازی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3841
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3830
آخرين بروز رساني : 1400/06/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3747
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3735
آخرين بروز رساني : 1400/05/09
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
محمد بادروج
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3727
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3725
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3704
آخرين بروز رساني : 1400/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
دکتر فریبا جعفری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3690
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3678
آخرين بروز رساني : 1400/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3654
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3642
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3634
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3598
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3566
آخرين بروز رساني : 1400/06/18
به نام دوست که هر چه داریم از اوست
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3556
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3533
آخرين بروز رساني : 1398/08/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
دکتر نادر رستمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3532
آخرين بروز رساني : 1400/02/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3481
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
سید احسان ناصری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3478
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3477
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
معصومه بابادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3363
آخرين بروز رساني : 1400/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
مژگان منتظریان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 3344
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3323
آخرين بروز رساني : 1400/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3300
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3287
آخرين بروز رساني : 1399/02/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3271
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
الهام فرهادفر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3266
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3244
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3238
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3230
آخرين بروز رساني : 1400/02/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3228
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3189
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
دکتر سعید تنورساز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3131
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 3129
آخرين بروز رساني : 1398/02/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3119
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3116
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3087
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
دکتر عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3084
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
فریا فتحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3076
آخرين بروز رساني : 1398/03/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3053
آخرين بروز رساني : 1400/02/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
علی جوهر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3029
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3020
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2996
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
رهبر روغنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2984
آخرين بروز رساني : 1400/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
دکتر عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2984
آخرين بروز رساني : 1398/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2977
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2947
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2918
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
دکتر اکرم کرامت
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : سنجش از دور
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2912
آخرين بروز رساني : 1398/03/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2901
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
لاله موسوی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2898
آخرين بروز رساني : 1400/06/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2873
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2846
آخرين بروز رساني : 1400/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
مریم حقیقی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2838
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2833
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2831
آخرين بروز رساني : 1400/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2816
آخرين بروز رساني : 1400/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2790
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2783
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2732
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
دکتر مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2723
آخرين بروز رساني : 1400/02/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2721
آخرين بروز رساني : 1400/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2694
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
سمانه حیدریان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2677
آخرين بروز رساني : 1400/07/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2666
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
دکتر غلامرضا سالوند
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2640
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
علی آذرنوش
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2640
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
دکتر فروغ تصدیقی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2626
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
مسعود میر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 2624
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
فرزانه آباد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2608
آخرين بروز رساني : 1400/03/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2574
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2561
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2548
آخرين بروز رساني : 1400/04/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2536
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2521
آخرين بروز رساني : 1400/07/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2500
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2484
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
دکتر عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2476
آخرين بروز رساني : 1400/04/04
اگر به خود ایمان داری فیزیک بخوان ،بعد به ناتوانی خود یقین پیدا می کنی
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
دکتر لورا چپری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2466
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر فاطمه علم نشان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 2465
آخرين بروز رساني : 1400/07/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.alamneshan
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2447
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
دکتر نرگس منجزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : سنجش از دور
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2438
آخرين بروز رساني : 1400/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2433
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2405
آخرين بروز رساني : 1400/02/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2393
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
سلیمان کوهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2353
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2346
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2301
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2295
آخرين بروز رساني : 1398/04/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2291
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2290
آخرين بروز رساني : 1400/06/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2260
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
علی راءفت پور
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2253
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2230
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2178
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
دکتر لیلا مؤمنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2158
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2111
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2051
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1517
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1392
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
دکتر علی حسین نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1226
آخرين بروز رساني : 1400/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
دکتر سارا شمشیری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 981
آخرين بروز رساني : 1400/03/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Shamshiri
فردوس پلارک
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 81
آخرين بروز رساني : 1400/07/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.pelarak