• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 25395
آخرين بروز رساني : 1397/07/22
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 18066
آخرين بروز رساني : 1397/08/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
مهندس امین مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16558
آخرين بروز رساني : 1396/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 15697
آخرين بروز رساني : 1397/08/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
مرتضی پل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 14476
آخرين بروز رساني : 1397/06/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14313
آخرين بروز رساني : 1397/04/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12956
آخرين بروز رساني : 1397/06/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11623
آخرين بروز رساني : 1397/07/30
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11543
آخرين بروز رساني : 1397/05/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
مهندس وحید خرمشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10482
آخرين بروز رساني : 1397/07/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10171
آخرين بروز رساني : 1396/12/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9333
آخرين بروز رساني : 1397/07/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9147
آخرين بروز رساني : 1397/04/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر علی براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 8928
آخرين بروز رساني : 1396/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
مهندس مولود برملا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 8733
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
ابوطالب باقری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8666
آخرين بروز رساني : 1396/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8379
آخرين بروز رساني : 1397/07/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7568
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
دکتر ایمان عطار زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6104
آخرين بروز رساني : 1396/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/i.attarzadeh
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5944
آخرين بروز رساني : 1396/12/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5452
آخرين بروز رساني : 1395/07/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4996
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4802
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4768
آخرين بروز رساني : 1396/10/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4175
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4092
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
مهندس فاطمه صفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3855
آخرين بروز رساني : 1397/07/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
منوچهر شهامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3838
آخرين بروز رساني : 1396/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
مهندس رضا فرشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3763
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.farshidi
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3688
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر نجف هدایت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3625
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hedayat
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3597
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
دکتر علی افروس
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3528
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
مهندس محسن چکین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3480
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3278
آخرين بروز رساني : 1397/02/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3192
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
محمد سعیدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3147
آخرين بروز رساني : 1396/11/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3132
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3055
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
دکتر مریم رادمهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 3039
آخرين بروز رساني : 1397/05/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.radmehr
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2817
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2792
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2792
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2749
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2636
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2590
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
عباس تقی پور
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2567
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2559
آخرين بروز رساني : 1396/09/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
زهرا میراشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2526
آخرين بروز رساني : 1396/08/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2477
آخرين بروز رساني : 1395/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
دکتر محمد قلمباز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2465
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghalambaz
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2432
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2398
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2366
آخرين بروز رساني : 1397/03/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2291
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2278
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
دکتر مسعود برومند نسب
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2274
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.boromandnasab
دکتر سید علی اشرفی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2210
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2174
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2173
آخرين بروز رساني : 1395/05/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2153
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
مهندس رضا پول تنگری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2150
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2134
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2057
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2056
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2047
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2041
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2014
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2004
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1972
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
مهندس احسان اله عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1941
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
مهندس سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1933
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1910
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1851
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
دکتر محمدرضا عصاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1828
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.asari
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1804
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
مریم امیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1798
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
مهندس سعید فرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1746
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1732
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1718
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
دکتر جواد مرزبان راد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1717
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/j.marzbanrad
دکتر مرتضی بدخشان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1686
آخرين بروز رساني : 1396/11/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badakhshan
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1684
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1676
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1658
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1650
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
محمد بادروج
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1645
آخرين بروز رساني : 1396/06/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
نادر رستمی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1642
آخرين بروز رساني : 1395/11/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
مهندس فریبا جعفری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1624
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1621
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1603
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
دکتر حسن کیامنش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1602
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.kiamanesh
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1592
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
مژگان منتظریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1592
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1567
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
لیلا نیسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1567
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1565
آخرين بروز رساني : 1396/08/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1532
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1512
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
مهندس ناصر صفدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1510
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.safdarian
سید محمود امامیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1502
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.emamian
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1500
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1452
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
غلامرضا پیراسته
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1446
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.piraste
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1434
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
معصومه بابادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1432
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1424
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1417
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
مهندس طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1410
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1405
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1392
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
فریا فتحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1388
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1378
آخرين بروز رساني : 1395/03/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
دکتر عبدالرحمن برزگر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1373
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barzgar
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1362
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1357
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
علی شهیدی کیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1336
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1335
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1315
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1296
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
سعید تنورساز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1292
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1275
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1268
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1261
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1255
آخرين بروز رساني : 1396/12/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1253
آخرين بروز رساني : 1397/07/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1248
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1245
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
سید احسان ناصری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1236
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1236
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1234
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1233
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1225
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1224
آخرين بروز رساني : 1397/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1219
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1210
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
مهندس محسن ناجی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1203
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.naji
سهراب طاوسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1180
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1178
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
رهبر روغنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1171
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1164
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1161
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1156
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
دکتر عبدالرضا رحیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1155
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahimi
علی جوهر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1153
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1152
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
حبیب اله سعد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1151
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1131
آخرين بروز رساني : 1395/04/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1127
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
دکتر محمود جورابیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1125
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.jorabian
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1125
آخرين بروز رساني : 1396/07/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
دکتر مجتبی لبیب زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1124
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.labeybzade
فرزانه آباد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1098
آخرين بروز رساني : 1397/02/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
مسعود میر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 1092
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1090
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1088
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1087
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
مهندس صفورا عیسی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1086
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.eesazade
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1071
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
مریم حقیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1063
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
غلامرضا سالوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1058
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1055
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
سمانه حیدریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1049
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1048
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1048
آخرين بروز رساني : 1395/10/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1031
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1031
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1028
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
داریوش سالمی گماری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1027
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/d.salemigomari
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1019
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1008
آخرين بروز رساني : 1395/05/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
لادن خدری غریب وند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : سنجش از دور
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 995
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.khedri gharibvand
مهندس مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 959
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
مهندس مریم حسین قدیری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 957
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hoseynghadiri
علی آذرنوش
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 951
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
فروغ تصدیقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 943
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 937
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 936
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 923
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 921
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 921
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس عبدالرحیم ظاهر طحان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 897
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahertahan
اکرم کرامت
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 896
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
معصومه مهرابی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 880
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehrabi
لورا چپری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 876
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
دکتر علی حسین نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 873
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 869
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 867
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 867
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
لاله موسوی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 847
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 845
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
مهندس احمد شریفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 841
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.sharifi
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 831
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 824
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
دکتر نصراله امامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 797
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.emami
سلیمان کوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 796
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 792
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 783
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
علی راءفت پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 775
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 771
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
مهندس احمد رضا کلانتری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 770
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.kalantari
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 764
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 751
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 721
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 717
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
لیلا مؤمنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 685
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
دکتر علی اکبر نظری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 672
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazari
دکتر محمدعلی صادقی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : متالورژی صنعتی
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 670
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/sadeghi
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 670
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
نرگس منجزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 629
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi