• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 30148
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
دکتر امین مهران زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 28376
آخرين بروز رساني : 1400/04/29
Ph.D. & Software Developer
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 26836
آخرين بروز رساني : 1400/07/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
مهندس مهدی یزدی زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 26305
آخرين بروز رساني : 1400/07/12
تفکر، تلاش، توکل به خدا
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
دکتر محمد مصلح
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 24078
آخرين بروز رساني : 1399/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mosleh
دکتر مولود برملا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 22121
آخرين بروز رساني : 1400/09/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
دکتر وحید خرمشاهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 21141
آخرين بروز رساني : 1399/03/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
مرتضی پل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 20201
آخرين بروز رساني : 1400/11/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
دکتر محمد مهران زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیزاسیون کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 20128
آخرين بروز رساني : 1400/05/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mehranzade
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 18573
آخرين بروز رساني : 1400/02/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
دکتر ابوطالب باقری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 18156
آخرين بروز رساني : 1400/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر مهدی قبیتی حسب
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 17697
آخرين بروز رساني : 1399/10/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
دکتر ابراهیم نوحانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16338
آخرين بروز رساني : 1400/04/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
دکتر بزرگ پنبه کار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 14003
آخرين بروز رساني : 1398/11/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
دکتر علی براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13127
آخرين بروز رساني : 1400/04/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
دکتر زهرا خوشنود
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12678
آخرين بروز رساني : 1399/11/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12562
آخرين بروز رساني : 1400/07/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر امید یوسفی کیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11729
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11622
آخرين بروز رساني : 1400/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
دکتر ناصر سراج خرمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11177
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.serajkhorami
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11059
آخرين بروز رساني : 1398/08/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
دکتر حسن مقنیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10954
آخرين بروز رساني : 1397/07/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
اسماعیل حسن نژاد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10881
آخرين بروز رساني : 1400/06/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
دکتر فاطمه صفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10667
آخرين بروز رساني : 1400/07/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.safari
دکتر محمد خیراندیش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 9430
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheyrandish
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9249
آخرين بروز رساني : 1400/09/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
دکتر محمد سعیدپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 9032
آخرين بروز رساني : 1398/08/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.saeedpor
دکتر عبدالرضا پاژخ
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7683
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.pazhokh
حبیب اله سعد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 7359
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.sad
دکتر سودابه تاج نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7345
آخرين بروز رساني : 1397/09/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
مهندس محمد گلشاهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 7304
آخرين بروز رساني : 1396/10/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.golshahi
دکتر عباس تقی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 7236
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.taghipor bafghi
دکتر افشین لشکرآرا محمره
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 7082
آخرين بروز رساني : 1399/01/06
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.lashkarara mahmare
دکتر علی افروس
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6970
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
دکتر علی حیدری مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6890
آخرين بروز رساني : 1398/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.heydarimoghadam
دکتر عاطفه فهیم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6877
آخرين بروز رساني : 1400/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6831
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
دکتر محمد صنوبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6613
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.senobari
ندا راد
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6606
آخرين بروز رساني : 1396/06/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
دکتر محسن چکین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6509
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
خداوند نام و خداوند جای/خداوند روزی ده رهنمای
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.chekin
دکتر فردین مرادی منش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6489
آخرين بروز رساني : 1396/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.moradimanesh
منوچهر شهامت
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6472
آخرين بروز رساني : 1400/08/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
مهندس امیرحسین رحمانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6414
آخرين بروز رساني : 1398/03/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rahmani
دکتر محمد تمیمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 6377
آخرين بروز رساني : 1398/07/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tamimi
مهندس محمد مهدی دستگاهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6161
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dastgahi
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5992
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
دکتر سید محمد مهدی صافی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5973
آخرين بروز رساني : 1399/11/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.safi
دکتر محمد ناصح
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5746
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.nasekh
زهرا میراشه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5740
آخرين بروز رساني : 1399/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
دکتر سید کیانوش لاری بقال
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5724
آخرين بروز رساني : 1396/08/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.laribaghal
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5550
آخرين بروز رساني : 1400/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر علی زاهد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5434
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.zahed
دکتر نرگس حسین زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5385
آخرين بروز رساني : 1398/03/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.hoseynzade
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5309
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر سعید مشتاقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5271
آخرين بروز رساني : 1395/03/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.moshtagh
دکتر رضا پول تنگری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5110
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.pol tatgari
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5019
آخرين بروز رساني : 1400/06/31
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
دکتر ایمان ورجاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4950
آخرين بروز رساني : 1398/03/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.varjavand
دکتر عبدالامیر ریشه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4915
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rishe
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4904
آخرين بروز رساني : 1400/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
مهندس رضا حاجی شرفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4813
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.hajisharafi
دکتر احسان اله عصاره
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4746
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
استادیار
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.osare
دکتر طاهره پیرهوشیاران
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4734
آخرين بروز رساني : 1400/04/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/t.pirhoshyaran
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4674
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
دکتر ژیلا صفری حلاوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4665
آخرين بروز رساني : 1395/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.safarihalavi
دکتر علی شهیدی کیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4603
آخرين بروز رساني : 1400/05/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.shahidikia
دکتر لیلا نیسی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 4592
آخرين بروز رساني : 1397/03/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.neisi
مریم امیری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 4585
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
مهندس وحید ذبیحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4500
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/v.zabihi
میمنت صادق زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4492
آخرين بروز رساني : 1395/05/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghzade
ناهید گنجعلی وند
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4408
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.ganjalivand
دکتر آتوسا مرادزادگان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4357
آخرين بروز رساني : 1396/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moradzadegan
دکتر روح الله رجبی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4319
آخرين بروز رساني : 1400/04/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.rajabi
دکتر احسان درونه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4286
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.dorone
دکتر رضا صمصامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4216
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.samsami
دکتر بهنام حبیبی خانیانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 4205
آخرين بروز رساني : 1400/04/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.habibi khaniani
سهراب طاوسی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4205
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tavoosi
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4204
آخرين بروز رساني : 1400/02/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
دکتر کبری کاظمیان مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4166
آخرين بروز رساني : 1400/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/k.kazemianmoghadam
دکتر بهرام پورحسن
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4031
آخرين بروز رساني : 1400/06/29
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.porhasan
دکتر سعید فرازی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4004
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3928
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3912
آخرين بروز رساني : 1400/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
مهندس نادر طحان پسران دزفولی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3900
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.tahan pesaranedezfuli
محمد بادروج
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3898
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
دکتر فرزانه یوسف قنبری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3889
آخرين بروز رساني : 1400/05/09
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.yosuf ghanbari
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3875
آخرين بروز رساني : 1400/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر فریبا جعفری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3863
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.jafari
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3818
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
دکتر سیدعبدالمحمد رضاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3811
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.rezavand
دکتر مهنوش محمودی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3792
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mahmodi
مهندس علی موجودی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3770
آخرين بروز رساني : 1397/01/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.mojodi
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3734
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
شهرام نوری ثمرین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3728
آخرين بروز رساني : 1398/08/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nori samareyn
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3705
آخرين بروز رساني : 1400/06/18
به نام دوست که هر چه داریم از اوست
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
دکتر نادر رستمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3700
آخرين بروز رساني : 1400/02/13
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.rostamizade
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3688
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
سید احسان ناصری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : الهیات فقه ومبانی حقوق اسل
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3663
آخرين بروز رساني : 1394/08/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.naseri
مهندس مسعود پدرام
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3644
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.pedram
معصومه بابادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3586
آخرين بروز رساني : 1400/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3574
آخرين بروز رساني : 1400/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
هدی قوامی نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3483
آخرين بروز رساني : 1396/10/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ghavaminia
الهام فرهادفر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3478
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
دکتر مصطفی عبدالهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باستان شناسی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3474
آخرين بروز رساني : 1395/02/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.abdolahi
مژگان منتظریان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 3471
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.montazerian
ساناز قره زاده شیرازی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3407
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.gharezade shirazi
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3397
آخرين بروز رساني : 1399/02/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
دکتر میترا حمود
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان فرانسه
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3376
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hamod
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3357
آخرين بروز رساني : 1400/02/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3350
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مهندس محمدحسن عصاره
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3347
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.osare
دکتر زهره ولی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 3338
آخرين بروز رساني : 1398/02/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.valizade
دکتر سعید تنورساز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3288
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.tatorsaz
دکتر عبداله مقامیان زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3264
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.moghamianzade
مهندس عزیز حاتمی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3259
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hatami
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3234
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
فریا فتحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3209
آخرين بروز رساني : 1398/03/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
علی جوهر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3187
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.johar
حسین لطفی نیا
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3183
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.lotfinia
دکتر مهدی صادقی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3180
آخرين بروز رساني : 1400/02/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.sadeghi
دکتر حلیمه رجب زاده ارسنجانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3170
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.rajabzade ardestani
رهبر روغنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3144
آخرين بروز رساني : 1400/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.roghani
دکتر عبدالمجید نظر زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3124
آخرين بروز رساني : 1398/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.nazarzade
هوشنگ مکتبی
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3119
آخرين بروز رساني : 1395/03/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Maktabi
دکتر اکرم کرامت
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : سنجش از دور
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3091
آخرين بروز رساني : 1398/03/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.keramat
لاله موسوی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3075
آخرين بروز رساني : 1400/06/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.mosavi
پریسا سلیمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3075
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.soleymani
دکتر شهرام گودرزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3068
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.godarzi
دکتر نصراله تختائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3051
آخرين بروز رساني : 1395/11/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.takhtaei
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3005
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
مهندس محمدرضا حلوائی فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3003
آخرين بروز رساني : 1400/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.halvaeefar
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2987
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
فاطمه سهیلی فر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : حسابداری
گروه آموزشی : علمی کاربردی حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2973
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.soheylifar
مهندس محمود دهنوی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2969
آخرين بروز رساني : 1395/02/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.dehnavi
سمیه مهرعلی نژادیان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2968
آخرين بروز رساني : 1400/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.mehralinezhadian
مریم حقیقی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2963
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.haghighi
دکتر ایرج درویش زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2939
آخرين بروز رساني : 1400/10/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.darvishzade
مهندس امید مخدوم
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2927
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/o.makhdom
دکتر مصطفی منصوری نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2899
آخرين بروز رساني : 1400/02/18
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mansorinezhad
علی آذرنوش
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2874
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.azarnosh
دکتر عبدالمجید مقامی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حوزوی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2868
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.maghami
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2853
آخرين بروز رساني : 1400/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
مهندس زهره جمشیدی نژاد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2823
آخرين بروز رساني : 1395/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.jamshidinezhad
سمانه حیدریان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2815
آخرين بروز رساني : 1400/07/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.heydarian
دکتر فروغ تصدیقی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش دبستانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2803
آخرين بروز رساني : 1395/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.tasdighi
سعید نظری پاساری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2801
آخرين بروز رساني : 1395/10/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.nazaripasari
دکتر غلامرضا سالوند
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2797
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.salvand
مسعود میر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 2760
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.mir
فرزانه آباد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2738
آخرين بروز رساني : 1400/03/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.abad
نازخانم آقاعلیخانی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : بیوشیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2713
آخرين بروز رساني : 1400/04/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.aghaalikhani
دکتر سعید طاهری قناد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2704
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.taherighanad
مهدی قناد دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2698
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ghannad dezfuli
مهندس مرتضی صفاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : هوافضا
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2694
آخرين بروز رساني : 1395/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.safari
دکتر نرگس منجزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : سنجش از دور
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2654
آخرين بروز رساني : 1400/09/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/n.manjazi
دکتر لورا چپری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2645
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.chapari
غلامرضا میرزاوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2629
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.mirzavand
دکتر عزیز قربان شیروی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2627
آخرين بروز رساني : 1400/04/04
اگر به خود ایمان داری فیزیک بخوان ،بعد به ناتوانی خود یقین پیدا می کنی
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ghorban
دکتر پری زاد شیخی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2625
آخرين بروز رساني : 1400/07/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/p.sheykhi
دکتر رحمن نورعلی زاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2609
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.nor alizade
مریم زبرجد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2604
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zirjad
دکتر فاطمه علم نشان
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 2598
آخرين بروز رساني : 1400/07/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.alamneshan
دکتر عبدالامیر یوسفی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2545
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.yousefi
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2499
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad
رؤیا معین زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : شیمی
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2499
آخرين بروز رساني : 1400/02/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/r.moeenzade
دکتر فاطمه پناهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2477
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.panahi
سلیمان کوهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2449
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.kohi
دکتر محمود توحیدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2430
آخرين بروز رساني : 1398/04/01
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.tohidi
فرزاد صباغ زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2420
آخرين بروز رساني : 1396/09/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.sabaghzade
عباداله حسن پور هشتایجانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2402
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hasanpor hashtayjanee
فاطمه کیوانی فرد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2386
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.keyvanifard
زهرا ریسمانباف
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2386
آخرين بروز رساني : 1400/06/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/z.rismanbaf
دکتر مسعود خردمندپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2382
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.kheradmandpor
علی راءفت پور
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2348
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.rafatpor
مهندس مجتبی زرگرزاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2294
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.zargarzade dezfoli
دکتر لیلا مؤمنی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2274
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.momeni
مهندس حسن رضا معتمدی فرد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2215
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.motamedifard
حمید تجلی زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 2151
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.tajalizade
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1658
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1520
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi
دکتر علی حسین نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1335
آخرين بروز رساني : 1400/02/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.hoseynnezhad
دکتر سارا شمشیری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1224
آخرين بروز رساني : 1400/03/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/Shamshiri
فردوس پلارک
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : پرستاری
گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 248
آخرين بروز رساني : 1400/10/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.pelarak