دانشکده : گروه آموزشی : مرتب سازی :
نام خانوادگی :
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/e.hasannezhad
گروه آموزشی : زبان انگليسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4072
آخرین بروز رسانی : 1395/12/08
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.GhobeitiHasab
گروه آموزشی : مهندسي متالورژي
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11007
آخرین بروز رسانی : 1396/08/28
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/barati
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 13318
آخرین بروز رسانی : 1396/09/01
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/b.panbekar
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7028
آخرین بروز رسانی : 1396/08/20
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/o.yousefiKia
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8533
آخرین بروز رسانی : 1396/09/01
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.pol
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12579
آخرین بروز رسانی : 1396/06/20
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
گروه آموزشی : كامپيوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 23473
آخرین بروز رسانی : 1396/09/02
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11831
آخرین بروز رسانی : 1396/08/28
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7704
آخرین بروز رسانی : 1396/04/17
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/z.khoshnood
گروه آموزشی : علوم تجربي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 8980
آخرین بروز رسانی : 1396/06/31
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/h.moghtian
گروه آموزشی : شيمي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5781
آخرین بروز رسانی : 1395/05/20
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.shahamat
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3230
آخرین بروز رسانی : 1396/03/05
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3188
آخرین بروز رسانی : 1396/04/08
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/v.khoramshahi
گروه آموزشی : مهندسي برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5916
آخرین بروز رسانی : 1396/07/24
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
گروه آموزشی : مهندسي برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3710
آخرین بروز رسانی : 1395/07/16
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/m.yazdizadeh
گروه آموزشی : مهندسي برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6625
آخرین بروز رسانی : 1396/08/28
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/s.tajnia
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3619
آخرین بروز رسانی : 1396/03/29
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/z.mirashe
گروه آموزشی : باستان شناسي
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1705
آخرین بروز رسانی : 1396/08/07
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/n.Rad
گروه آموزشی : رياضي
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2594
آخرین بروز رسانی : 1396/06/02
آدرس اینترنتی: teacher.iaud.ac.ir/e.nohani
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2509
آخرین بروز رسانی : 1396/04/26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

لا حول ولا قوة الا بالله
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک و اطلاع جهت راه اندازی سامانه اساتید، از اعضای محترم هیئت علمی تقاضا میشود در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام فرمایند.

[1394/09/10]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول می باشد