• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 29840
آخرين بروز رساني : 1400/04/07
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11491
آخرين بروز رساني : 1400/02/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
دکتر علی افروس
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6476
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5136
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
مریم امیری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 4394
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3704
آخرين بروز رساني : 1400/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3678
آخرين بروز رساني : 1400/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3481
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3230
آخرين بروز رساني : 1400/02/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3188
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1517
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi