• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهندس عبدالنبی انصاری اصل
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 29148
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
انسان آن می شود که به آن می اندیشد.
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ansariasl
امین احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زمین شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11209
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ahmadi
دکتر علی افروس
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 6103
آخرين بروز رساني : 1394/10/23
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.afroos
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4810
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.ardestani rostami
دکتر سید علی اشرفی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4499
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.ashrafizade
مریم امیری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مامایی
گروه آموزشی : مامایی
دانشکده : پرستاری و مامائی
بازدید : 3858
آخرين بروز رساني : 1395/09/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.amiri
مهندس علی ارشادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3338
آخرين بروز رساني : 1394/12/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.ershadi
دکتر فرانک امیدیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3299
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.omidian
دکتر غلامرضا اصلانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3072
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/g.aslani
مهندس مسعود امامداد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2956
آخرين بروز رساني : 1400/02/04
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.emamdad
مهندس امیر ایمان زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2867
آخرين بروز رساني : 1394/10/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.imanzade
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
گروه آموزشی : مهندسی متالورژی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2252
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ahmadi najafabadi
مریم ابراهیم قمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه‌پزشکی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1217
آخرين بروز رساني : 1400/02/19
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.ebrahim ghomi