• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر حمید براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 26382
آخرين بروز رساني : 1400/07/09
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/barati
دکتر مولود برملا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 21885
آخرين بروز رساني : 1396/08/30
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.barmala
دکتر ابوطالب باقری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 17927
آخرين بروز رساني : 1400/04/26
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.bagheri
دکتر علی براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12794
آخرين بروز رساني : 1400/04/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.barati
دکتر حسن براتی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10709
آخرين بروز رساني : 1398/08/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.barati
مهندس علیرضا باهری
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مکانیک
گروه آموزشی : مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 6380
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baheri
دکتر مسعود بیتانه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حقوق
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4861
آخرين بروز رساني : 1400/06/31
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.bitane
مهدی بسی خواسته
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4424
آخرين بروز رساني : 1395/02/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.basikhaste
مهندس هستی بهاری پور
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3955
آخرين بروز رساني : 1400/02/11
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.baharipor
محمد بادروج
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3727
آخرين بروز رساني : 1398/03/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.badrooj
مهندس امین باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3555
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.baghbanzade
معصومه بابادی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : آمار
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3363
آخرين بروز رساني : 1400/03/10
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babadi
مهندس مهدی بشاورد
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : عمران
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2901
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.beshavard
بهروز باغبان زاده دزفولی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2833
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/b.baghbanzade
فاطمه بساق زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : زیست شناسی
گروه آموزشی : علوم تجربی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2721
آخرين بروز رساني : 1400/03/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.basaghzade
مهندس مهناز بابائی مراد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : معماری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2346
آخرين بروز رساني : 1395/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.babaeemorad