• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 14919
آخرين بروز رساني : 1397/04/16
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
عاطفه فهیم
مرتبه علمي : مربي
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4516
آخرين بروز رساني : 1396/04/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3181
آخرين بروز رساني : 1395/05/17
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
مهندس سعید فرازی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2021
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1915
آخرين بروز رساني : 1396/06/24
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1752
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1690
آخرين بروز رساني : 1395/04/12
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1613
آخرين بروز رساني : 1395/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1607
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
فریا فتحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 1606
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 1504
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
الهام فرهادفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت بدنی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1432
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar