• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر مهدی فرجی پاک
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 18310
آخرين بروز رساني : 1400/02/08
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.farajipak
دکتر عاطفه فهیم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6688
آخرين بروز رساني : 1400/03/03
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.Fahim
مهندس فراز فروتن
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5374
آخرين بروز رساني : 1400/04/02
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.forotan
دکتر سعید فرازی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3841
آخرين بروز رساني : 1395/02/21
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.farazi
محمد فیروزکوهی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فلسفه دین
گروه آموزشی : معارف اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3747
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.firozkohi
دکتر سید علی فاضل زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3635
آخرين بروز رساني : 1394/10/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.fazelzade
اعظم فیروزکوهی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3566
آخرين بروز رساني : 1400/06/18
به نام دوست که هر چه داریم از اوست
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.firozkohi
دکتر فربد فتوحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 3323
آخرين بروز رساني : 1400/06/28
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fotohi
حامی فرید یوسفی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : فیزیک
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3287
آخرين بروز رساني : 1399/02/05
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.faridyousefi
الهام فرهادفر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
گروه آموزشی : تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3267
آخرين بروز رساني : 1400/02/15
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/e.farhadfar
مهندس افشین فتاحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : برق
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3116
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/a.fatahi
فریا فتحی
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3076
آخرين بروز رساني : 1398/03/25
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/f.fathi