• بروزرسانی سامانه اختصاصی اساتید : نسخه جدید سامانه اختصاصی اساتید بارگذاری گردید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر لاله هوشنگیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12325
آخرين بروز رساني : 1400/07/27
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/l.hoshangian
دکتر همایون هارون رشیدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 8945
آخرين بروز رساني : 1400/02/14
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/h.haronrashidi
مهندس محمدرضا هدیه زاده
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 5827
آخرين بروز رساني : 1395/02/22
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hadiezade
مهندس مهدی هودگر
مرتبه علمي : مربی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4722
آخرين بروز رساني : 1400/02/20
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/m.hodgar
دکتر سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مکانیک ماشینهای کشاورزی
گروه آموزشی : ماشین‌های کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
بازدید : 1392
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: teacher.iaud.ac.ir/s.hashemifard dehkordi